Ετικέτα: health

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !

Η Διαχείριση της Scaffolding Solutions Ltd δεσμεύεται για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων της και για όλους όσοι συμμετέχουν στα έργα μας.Η προστασία των εργαζομένων από τραυματισμούς ή άλλους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία είναι ένας σημαντικός συνεχής στόχος. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τον χώρο εργασίας χωρίς ατυχήματαμέσω αποτελεσματικής διοίκησης, εκπαίδευσης […]